KaK.cz - počítače plné života

Telefon

Potřebujete poradit?
326 729 369

Košík , 0 ks zboží , 0 Kč

Pravidla soutěže

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže nazvané „Velká vánoční soutěž“ (dále jen „soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

Tato pravidla nemohou být po vyhlášení soutěže měněna.
Organizátorem a pořadatelem soutěže je KaK Computers s.r.o., Českobratrské nám. 57, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 27412474 (dále jen „pořadatel“).

Soutěž bude probíhat do 15. Prosince 2010 na území České republiky.

Spotřebitel se zúčastní soutěže tak, že nakoupí zboží u pořadatele soutěže za 1.000,- Kč bez DPH a více a vyplní své osobní údaje při objednávce přes web nebo při nákupu na prodejně pořadatele.

Vítězem soutěže se stane účastník, který bude pořadatelem vylosován. Losování proběhne dne 15. Prosince 2010 a bude provedeno způsobem zajišťujícím náhodnost výběru bez možnosti výběr výherce jakkoli vědomě ovlivnit.

Jméno vítězů a obce trvalého pobytu, které uvedli při přihlášení se do soutěže, budou zveřejněna v období od 16. Prosince 2010 do 22. Prosince 2010 na internetových stránkách http://eshop.kak.cz/, dále budou výherci informováni, pomocí elektronické pošty, případně telefonního čísla pokud je uvedeno.

Hlavní výhrou v soutěži je:
Notebook Lenovo G560 s procesorem Intel Core i3, který věnoval hlavní partner soutěže společnost Lenovo Czech.

Kompletní seznam cen je uveden zde i se jmény partnerů, kteří se na soutěži podílejí.

Uzávěrka soutěže (poslední den, kdy je možno zúčastnit se soutěže ) je 15. Prosince 2010.

Nárok na výhry je možno uplatnit nejpozději do 31.12.2010, a to pokud bude požadován osobní odběr na prodejně pořadatele, výhry, které budou výherci požadovat zaslat, budou odeslány nejpozději do 3 pracovních dnů od vylosování výherců soutěže. Výhry budou předány výherci osobně poté, co prokáže svoji totožnost platným dokladem (občanský průkaz, cestovní pas). V případě zaslání, budou výhry odeslány na adresu a jméno výherce, které bylo uvedeno na vylosované objednávce. Termín osobního převzetí výhry bude stanoven po vzájemné dohodě výherce a pořadatele nejpozději však do 31.12.2010 v provozních hodinách prodejního místa pořadatele.

Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

Další ustanovení:
Vyhraje-li hlavní výhru osoba mladší 18 let, musí být při osobním převzetí výhry doprovázena zákonným zástupcem, který převzetí výhry písemně potvrdí.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel, tj. společnost je KaK Computers s.r.o., Českobratrské nám. 57, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 27412474, je oprávněna bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 2 let od skončení této soutěže. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, aby osobní údaje poskytnuté během této soutěže byly až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány je KaK Computers s.r.o., Českobratrské nám. 57, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 27412474, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování.

Marketingovým zpracováním se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou. Účastník soutěže, který poskytl správci osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.
Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je nepřípustné.

Pořadatel soutěže neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům soutěže v souvislosti s užíváním výhry.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti KaK Computers s r.o. a ostatních na této akci spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, výhra není platná a nepředá se.
Každý účastník je povinen se seznámit s úplnými pravidly, která jsou pro něj účastí v soutěži plně závazná.

Proč nakoupit u nás ?

 1. Máme vlastní servis

  Potřebujete pomoci s novým počítačem nebo elektronikou?
  Náš technik vám přijede pomoci přímo k vám domů nebo do firmy!
  více info

 2. Osobní odběry ZDARMA

  Vyzvedněte si zboží ve 17 městech po celé ČR.
  více info

 3. Doprava ZDARMA

  Zboží nad 2.500Kč vám zašleme zdarma po celé ČR.
  více info

 4. Studentské slevy

  Pro držitele karet ISIC, ITIC,
  IYTC, ALIVE
  poskytujeme slevy
  na celý sortiment.
  více info


banner ESET + 1 rok Mobile Security
banner 3 roky záruky zdarma