Baud

Bd – Jednotka přenosové rychlosti. Bd = 1 bit/s.

Hlavní nabídka


banner Komfortní doprava