bulk

Často se s tímto pojmem setkáme např. při nákupu počítačových komponent. Takto označený produkt se zpravidla prodává bez krabice, jen s minimálním nebo žádným příslušenstvím a s velmi zestručněným návodem. Původně byly tyto produkty určeny výhradně prodejcům výpočetní techniky pro montáž do počítačových sestav. Opakem bulkového balení a balení retailové.

Hlavní nabídka


banner Komfortní doprava