Caps Lock

Tato klávesa slouží k trvalému přepnutí kláves do druhé úrovně znaků, tzn. většinou na velká písmena. Není tomu však u všech kláves. Výjimku může například tvořit číselná řada alfanumerické části klávesnice, kdy nedojde k přepnutí do druhé úrovně, tedy na číslice, ale na velká písmena s diakritikou. Také se to týká některých speciálních znaků, např.: /, (, ", !.

Hlavní nabídka


banner Acer Swift 3
banner Acer kavlitní ntb