Časové funkce

Pod časovými funkcemi se skrývá nejen zobrazení aktuálního času a data na displeji mobilu, ale u většiny telefonů též přiřazení času zmeškanému hovoru nebo příchozí textové zprávě. Mnohé přístroje nabízejí také budík nebo stopky, popř. odpočítávání času.

Hlavní nabídka


banner Komfortní doprava