Controler

Řadič – Část procesoru řídící vykonávání operace a chod celého procesoru podle instrukcí programu. Obsahuje registr instrukcí, který uchovává operační znak instrukce po dobu jejího vykonávání, a dekodér instrukcí, který dekóduje a generuje řídicí signály pro procesor.

Existují 2 koncepce řadičů:
  • Řadič je speciální sekvenční automat, který má čítač a dekodér (je dražší, ale rychlejší)
  • Dekódování operačního znaku vykonává řídicí paměť, ve které jsou mikroprogramy uloženy

Hlavní nabídka


banner Komfortní doprava