Default

Výchozí, též standardní, v běžné mluvě se používá i výraz defaultní. V praxi se s tímto výrazem setkáme velmi často např. ve spojení "default settings" - výchozí nastavení. Tlačítko s takovýmto popisem např. v nějakém programu slouží ke zrušení všech uživatelských nastavení a k obnovení původního nastavení definovaného výrobcem daného programu.

Hlavní nabídka


banner Komfortní doprava