Delete

Nachcází se na počítačové klávesnici v oblasti systémových kláves. Značí se zkratkou Del. Slouží k vymazání znaku na pozici kurzoru během psaní, na rozdíl od klávesy Backspace, která maže znak na pozici před kurzorem. Klávesa je také využívána v tzv. trojhmatu Ctrl+Alt+Del v operačních systémech DOS a Windows.

Hlavní nabídka


banner Komfortní doprava