Hertz (Hz)

Jednotka kmitočtu (frekvence) periodických dějů. Vyjadřuje počet kmitů za sekundu. Jeden Hertz je roven jednomu kmitu za sekundu. Zkratka: Hz 1 kHz - kilohertz - 1 000 Hz 1 MHz - megahertz - 1 000 kHz - 1 000 000 Hz.

Hlavní nabídka


banner Komfortní doprava