Interpolace

Interpolace Jde o techniku, která zvyšuje počet obrazových bodů vložením nových bodů a jejich dopočítáním na základě hodnot okolních původních bodů. Zjednodušeně lze říci, že nový pixel má barvu, která je vypočítaná jako průměr hodnot okolních pixelů. Existují různé postupy interpolace, které jsou aplikovány jak u fotoaparátů, scannerů nebo ve speciálním software pro úpravu fotografií či jinde.

Hlavní nabídka


banner Komfortní doprava