Klávesa End

V textových editorech běžících pod operačními systémy Microsoft Windows a Linux tato klávesa primárně slouží k posunutí kurzoru na konec řádku, na kterém se kurzor nachází. Pokud daný text není editovatelný, pak slouží k posunu na konec tohoto dokumentu (to ostatně může být provedeno i v editovatelném dokumentu, je-li zároveň s touto klávesou stisknuta klávesa Ctrl. Může být také použita k označení veškerého textu za kurzorem, je-li spolu s ní zmáčknuta klávesa Shift.

Hlavní nabídka


banner Acer Swift 3
banner Acer kavlitní ntb