Klávesa "Home"

Tato klávesa funguje zcela opačně než „klávesa End“. V textových editorech běžících pod operačními systémy Microsoft Windows a Linux tato klávesa primárně slouží k posunutí kurzoru na začátek řádku, na kterém se kurzor nachází. Pokud daný text není editovatelný, pak slouží k posunu na začátek tohoto dokumentu (to ostatně může být provedeno i v editovatelném dokumentu, je-li zároveň s touto klávesou stisknuta klávesa Ctrl.
Může být také použita k označení předešlého textu na řádku před kurzorem, je-li spolu s ní zmáčknuta klávesa Shift.

Hlavní nabídka


banner Komfortní doprava