OSD menu (TV)

On Screen Display aneb menu na obrazovce televizoru. Po stisknutí tlačítka MENU se na obrazovce objeví nabídka, ve které se uživatel může pohybovat pomocí dalších tlačítek a provádět tak požadované úkony jako ladění kanálů nebo nastavování různých parametrů.

Hlavní nabídka


banner Komfortní doprava