PIN

Čtyřmístný kód chránící SIM kartu před zneužitím. Pokud je zadán 3x za sebou špatně, je SIM karta automaticky zablokována. Odblokovat ji lze pomocí PUK kódu, který zákazník obdrží od operátora již se SIM kartou, nebo poté, co majitel prokáže své oprávnění k používání dané SIM karty.

Hlavní nabídka


banner Komfortní doprava