Router

Je v počítačových sítích aktivní síťové zařízení, které procesem zvaným routování, přeposílá datagramy směrem k jejich cíli. Routování probíhá na třetí vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. Netechnicky řečeno, router spojuje dvě sítě a přenáší mezi nimi data.

Hlavní nabídka


banner Komfortní doprava