RS - 232

Rozhraní pro přenos informací vytvořené původně pro komunikaci dvou zařízení do vzdálenosti 20m. Pro větší odolnost proti rušení, je informace po propojovacích vodičích přenášena větším napětím, než je standardních 5V. Přenos informací probíhá asynchronně pomocí pevně nastavené přenosové rychlosti a synchronizace sestupnou hranou startovacího impulsu. (Pokud propojujete dva počítače pomocí RS 232 a každý z nich je připojen do jiné zásuvky, proměřte napětí mezi jednotlivými zeměmi RS 232 před jejich propojením. Pokud je každý počítač připojen na jinou větev i stejné fáze, může být vlivem různých spotřebičů na každé větvi rozdílové napětí až cca 100V. To je hodnota, která jakýkoli RS 232 port spolehlivě zničí).

Hlavní nabídka


banner Komfortní doprava