SAR

Elektromagnetické vyzařování telefonu, které udává množství energie absorbované do těla osoby vystavené radiofrekvenčním polím. Hodnota SAR má vliv na lidské zdraví. Limity stanovené národními normami jsou však nastaveny na hodnotu zhruba 50x nižší, než je hodnota, která by mohla prokazatelně poškodit zdraví.

Hlavní nabídka


banner Komfortní doprava