Naše prodejna je otevřena dle standardní otevírací doby.

Shift

Je klávesa na počítačové klávesnici. Tato klávesa se používá velmi často, neboť přepíná jednotlivé klávesy do druhé úrovně. To znamená, že při současném stisku klávesy Shift a klávesy, která generuje písmeno, se místo malého písmene napíše příslušné písmeno velké. Obdobně se používá Shift při zápisu různých jiných znaků. Generuje se tak druhý z dvojice znaků přiřazených jednotlivé klávese. Jedná se zejména o znaky umístěné na číselné řadě alfanumerické části počítačové klávesnice, kde se změní malá písmena s diakritikou na číslice. Výraz „současný stisk“ znamená, že je potřeba pomocnou klávesu Shift stisknout před tisknutím znakové klávesy s příslušným znakem a podržet ji stisknutou po dobu následného stisku znakové klávesy.
Klávesa Shift se používá na počítači v různých kombinacích i pro řízení operačního systému (např. klávesová zkratka ve Windows Ctrl+Shift+Tab vás přepne na předchozí aplikaci a ve všech textových editorech můžete pomocí kombinace Shift+kurzorová šipka nebo v kombinacích Shift+Home, Shift+End, Shift+Page Down a Shift+Page Up jednoduše označit text.

Hlavní nabídka


banner Essox odklad splátek