Shift

Je klávesa na počítačové klávesnici. Tato klávesa se používá velmi často, neboť přepíná jednotlivé klávesy do druhé úrovně. To znamená, že při současném stisku klávesy Shift a klávesy, která generuje písmeno, se místo malého písmene napíše příslušné písmeno velké. Obdobně se používá Shift při zápisu různých jiných znaků. Generuje se tak druhý z dvojice znaků přiřazených jednotlivé klávese. Jedná se zejména o znaky umístěné na číselné řadě alfanumerické části počítačové klávesnice, kde se změní malá písmena s diakritikou na číslice. Výraz „současný stisk“ znamená, že je potřeba pomocnou klávesu Shift stisknout před tisknutím znakové klávesy s příslušným znakem a podržet ji stisknutou po dobu následného stisku znakové klávesy.
Klávesa Shift se používá na počítači v různých kombinacích i pro řízení operačního systému (např. klávesová zkratka ve Windows Ctrl+Shift+Tab vás přepne na předchozí aplikaci a ve všech textových editorech můžete pomocí kombinace Shift+kurzorová šipka nebo v kombinacích Shift+Home, Shift+End, Shift+Page Down a Shift+Page Up jednoduše označit text.

Hlavní nabídka


banner Komfortní doprava