Software

Je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost. Software lze rozdělit na systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím a na aplikační software, se kterým buď pracuje uživatel počítače nebo zajišťuje řízení nějakého stroje.
Software je protiklad k hardwaru, který zahrnuje všechny fyzické součásti počítače.

Hlavní nabídka


banner Komfortní doprava